Kontrast Rozmiar tekstu

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Godziny pracy PSZOK i kontakt

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Czołowo - ul. Leśna (przy bazie Kombus i Euro-Astar)

Telefon kontaktowy: +48 500 173 983

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godz. 10.00 - 18.00
 • sobota w godz. 8.00 - 16.00
PSZOK informacje podstawowe

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik uprzejmie informuje, że z dniem 1 września 2014 r. został uruchomiony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany w m. Czołowo. Dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, ponoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Kórnik korzystanie z przedmiotowego punktu jest nieodpłatne. Dowóz odpadów mieszkaniec pokrywa we własnym zakresie. Od w/w osób odpady przyjmowane są po udokumentowaniu faktu zamieszkania na terenie Gminy Kórnik oraz wypełnieniu dokumentu potwierdzającego dostarczenie odpadów.

Odpowiedzialnym za funkcjonowanie PSZOK jest Zakładki Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. - WCR w Jarocinie z siedzibą w m. Witaszyczki, ul. M. Małynicza 1A, 63-200 Jarocin, tel./fax: +48 62 747 24 56.

Wszelkie informacje o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracowników PSZOK-u lub w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi pod numer telefonu +48 61 817 04 11 wew. 590.

Odpady przyjmowane przez PSZOK

Dostarczane do PSZOK odpady powinny być odpowiednio posortowane:

 • opakowania z papieru i tektury,
 • opakowania z tworzyw sztucznych,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania ze szkła z podziałem na szkło bezbarwne i kolorowe,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • opakowania z drewna,
 • opakowania z metali,
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
 • leki,
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice,
 • baterie i akumulatory,
 • lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
 • urządzenia zawierające freony,
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odzież,
 • tekstylia,
 • zużyte opony,
 • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
 • gruz ceglany,
 • odpadowa papa,
 • materiały izolacyjne,
 • zmieszane odpady z budowy, remontów.
Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

Na terenie Miasta i Gminy Kórnik nie znajdują się punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych. Poniżej podano najbliższe punkty odbioru wskazanych odpadów wraz z podaniem ich adresów:

 • JOPEK RECYKLING, Fabianów, ul. Przemysłowa 12, 63-330 Dobrzyca,
 • FOLTRANS Piotr Włodarczyk, ul. Kolejowa 36, 64-020 Czempiń,
 • PreZero Service Zachód Sp. z o.o. Oddział Piotrowo Pierwsze 26/27, 64-020 Czempiń Kontakt: Specjalista ds. handlowych tel. +48 693 000 568.
Zbiórka odpadów problematycznych (gabaryty i sprzęt elektroniczny)

Miasto i Gmina Kórnik realizuje zbiórkę:

 • odpadów wielkogabarytowych,
  (stoły, szafy, krzesła, sofy, pufy, tapczany, dywany, wykładziny również z linoleum, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów - nie mieszczące się do pojemnika na odpady komunalne zmieszane)
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  (wszelkiego rodzaju kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, m. in. lodówki, pralki, zamrażarki, telewizory, komputery, monitory, odkurzacze, suszarki, lokówki, latarki, żyrandole)

Odpady te będą odbierane przez mobilny punkt gromadzenia odpadów problemowych nazywany potocznie gratowozem, zgodnie z harmonogramem wywozu.

Prosimy o wystawianie odpadów przed nieruchomość do godziny 7.00 w dniu wywozu. Nie należy wystawiać odpadów komunalnych i innych odpadów problemowych, które oddać można w kubłach lub które można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czołowie.

 


Plakat Odpady Wielkogabarytowe