Kontrast Rozmiar tekstu

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Godziny pracy PSZOK i kontakt

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Czołowo - ul. Leśna (przy bazie Kombus i Euro-Astar)

Telefon kontaktowy: +48 500 173 983

e-mail: pszok@kornik.pl

Godziny otwarcia od 1 lipca 2023 r.:

 • poniedziałek w godz. 7.00 - 17.00,
 • wtorek w godz. 13.00 - 20.00.
 • środa, czwartek i piątek w godz. 9.00 - 17.00,
 • sobota w godz. 8.00 - 14.00.

Przyjęcie odpadów odbywa się w poniedziałki, środy, czwartki i piątki do godz. 16.30, we wtorki do godz. 19.30 oraz w soboty do godz. 13.30.

PSZOK informacje podstawowe

Informujemy, że od 1 marca 2022 roku odpowiedzialnym za funkcjonowanie PSZOK jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik z siedzibą w m. Kórnik (62-035), przy ul. Plac Niepodległości 1.

Nieodpłatnie przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kórnik, którzy są objęci systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik po wcześniejszym sprawdzeniu czy właściciel nieruchomości dostarczający odpady zadeklarował opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Kórnik.

Pracownik sprawdza potwierdzenie złożenia deklaracji na terenie gminy Kórnik poprzez uzyskanie od dostarczającego odpady danych identyfikujących posiadacza odpadów oraz miejsce ich wytworzenia odpadów.

Ważne!

W przypadku dostarczenia odpadów komunalnych:

Regulamin PSZOK

Regulamin monitoringu

Odpady przyjmowane przez PSZOK

Dostarczane przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:

 • opakowania z papieru i tektury;
 • opakowania z tworzyw sztucznych;
 • opakowania z metali;
 • opakowania ze szkła;
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone;
 • zuzyte opony;
 • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;
 • zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu;
 • odzież;
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;
 • urządzenia zawierające freony;
 • leki;
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;
 • odpady ulegające biodegradacji;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych.

Dostarczane przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy (w tym właściciele nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe oraz rodzinne ogrody działkowe):

 • opakowania z papieru i tektury;
 • opakowania z tworzyw sztucznych;
 • opakowania z metali;
 • opakowania ze szkła;
 • odpady ulegające biodegradacji.

Wykaz odpadów przyjmowanych przez PSZOK

Odpady z działalności rolniczej

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji na terenie gminy Kórnik. Nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w . Czołowo, gdyż punkt ten przeznaczony jest wyłącznie dla odpadów komunalnych.

Odpady z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi!

Odpady takie jak:

 • środki ochrony roślin i opakowania po nich,
 • worki po nawozach,
 • sznurki,
 • folie,
 • skrzynki,
 • opony ciągnikowe, od przyczep i innych maszyn rolniczych,
 • przepracowane oleje silnikowe,
 • resztki roślin z upraw (w tym gałęzie z drzew sadowniczych,)
 • i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej

powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia.


Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

Na terenie Miasta i Gminy Kórnik nie znajdują się punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych. Poniżej podano najbliższe punkty odbioru wskazanych odpadów wraz z podaniem ich adresów:

 • JOPEK RECYKLING, Fabianów, ul. Przemysłowa 12, 63-330 Dobrzyca,
 • FOLTRANS Piotr Włodarczyk, ul. Kolejowa 36, 64-020 Czempiń,
 • PreZero Service Zachód Sp. z o.o. Oddział Piotrowo Pierwsze 26/27, 64-020 Czempiń Kontakt: Specjalista ds. handlowych tel. +48 693 000 568.
Zbiórka odpadów problematycznych (gabaryty i sprzęt elektroniczny)

Miasto i Gmina Kórnik realizuje zbiórkę:

 • odpadów wielkogabarytowych,
  (stoły, szafy, krzesła, sofy, pufy, tapczany, dywany, wykładziny również z linoleum, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów - nie mieszczące się do pojemnika na odpady komunalne zmieszane)
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  (wszelkiego rodzaju kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, m. in. lodówki, pralki, zamrażarki, telewizory, komputery, monitory, odkurzacze, suszarki, lokówki, latarki, żyrandole)

Odpady te będą odbierane przez mobilny punkt gromadzenia odpadów problemowych nazywany potocznie gratowozem, zgodnie z harmonogramem wywozu.

Prosimy o wystawianie odpadów przed nieruchomość do godziny 7.00 w dniu wywozu. Nie należy wystawiać odpadów komunalnych i innych odpadów problemowych, które oddać można w kubłach lub które można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czołowie.

 


Plakat Odpady Wielkogabarytowe