Kontrast Rozmiar tekstu

Odbiór odpadów z terenów niezamieszkałych

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - przejdź do strony Biuletynu Informacji Publicznej.


Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/514/2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 października 2021 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych od 1 stycznia 2022 roku nastąpiła zmiana w sposobie i wysokości naliczania opłat. Aktualnie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi deklarowana jest od każdego pojemnika oraz worka.

Pojemniki na odpady powinny być opisane numerem nieruchomości oraz nazwą prowadzonej działalności.

W Mieście i Gminie Kórnik obowiązują poniższe stawki opłat:

 • pojemnik o pojemności 120 litrów (0,12 m3) – w wysokości 19,00 zł - na odpady komunalne zmieszane, BIO, na szkło bezbarwne, kolorowe, metale i tworzywa sztuczne lub papier,
 • pojemnik o pojemności 240 litrów (0,24 m3) – w wysokości 38,00 zł - na odpady komunalne zmieszane, BIO, na szkło bezbarwne, kolorowe, metale i tworzywa sztuczne lub papier,
 • pojemnik o pojemności 1100 litrów (1,10 m3) – w wysokości 174,00 zł - na odpady komunalne zmieszane, BIO, na szkło bezbarwne, kolorowe, metale i tworzywa sztuczne lub papier,
 • pojemnik o pojemności 2200 litrów (2,20 m3) – w wysokości 348,00 zł - na odpady komunalne zmieszane,
 • pojemnik KP-5 o pojemności 5000 litrów (5,00 m3) – w wysokości 791,00 zł - na odpady komunalne zmieszane,
 • pojemnik KP-7 o pojemności 7000 litrów (7,00 m3) – w wysokości 1.108,00 zł - na odpady komunalne zmieszane,
 • pojemnik KP-10 o pojemności 10000 litrów (10,00 m3) – w wysokości 1.583,00 zł - na odpady komunalne zmieszane,
 • worek o pojemności min. 80 litrów (0,08 m3) na szkło bezbarwne lub kolorowe – w wysokości 12,00 zł,
 • worek o pojemności min. 120 litrów (0,12 m3) na metale i tworzywa sztuczne lub papier – w wysokości 19,00 zł,
 • pojemnik typu dzwon o pojemności 1500 litrów (1,50 m3) na szkło bezbarwne, kolorowe, metale i tworzywa sztuczne lub papier – w wysokości 237,00 zł,
 • pojemnik typu dzwon o pojemności 1700 litrów (1,70 m3) na szkło bezbarwne, kolorowe, metale i tworzywa sztuczne lub papier – w wysokości 269,00 zł,
 • pojemnik typu dzwon o pojemności 2000 litrów (2,00 m3) na szkło bezbarwne, kolorowe, metale i tworzywa sztuczne lub papier – w wysokości 316,00 zł,
 • pojemnik typu dzwon o pojemności 2100 litrów (2,10 m3) na szkło bezbarwne, kolorowe, metale i tworzywa sztuczne lub papier – w wysokości 332,00 zł,
 • pojemnik typu dzwon o pojemności 2500 litrów (2,50 m3) na szkło bezbarwne, kolorowe, metale i tworzywa sztuczne lub papier – w wysokości 395,00 zł.

Deklarację można złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP, operatora pocztowego lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.