Kontrast Rozmiar tekstu

Deklaracja odbioru odpadów

Informujemy, że w 2023 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami nie ulega zmianie. Wzór deklaracji odpadowej również pozostaje bez zmian.


Deklarację można złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP, operatora pocztowego lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wzór edytowalny obowiązujący od 1 stycznia 2022 r. (obowiązujący)