Kontrast Rozmiar tekstu

Informacje dotyczące odbioru odpadów

Jak segregować?

Selektywna zbiórka odpadów


Informacje o selekcji odpadów w języku Ukraińskim


Sortowanie śmieci się opłaca, jeśli będziesz segregować odpady, zapłacisz niższą stawkę za ich wywóz. 

Każdy właściciel nieruchomości, będzie zaopatrywany przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu w worki do selektywnej zbiórki odpadów w następujących kolorach:

 • ZIELONY - SZKŁO KOLOROWE
 • BIAŁY - SZKŁO BEZBARWNE
 • NIEBIESKI - PAPIER
 • ŻÓŁTY - METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Wszystkie pozostałe zmieszane odpady komunalne oraz odpady BIO należy gromadzić w pojemniku, w który właściciel nieruchomości musi wyposażyć swoją nieruchomość we własnym zakresie.

Segregując pamiętajmy o:

 • zgniataniu puszek, kartonów i butelek plastikowych przed wrzuceniem do pojemnika;
 • wyrzucaniu butelek bez nakrętek i korków;
 • opróżnianiu opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem go w pojemniku na odpady zbierane selektywnie,
 • sprawdzaniu znaku na opakowaniu, który informuje o tym, co należy z nim zrobić po wykorzystaniu zawartości.

Wydział Gospodarki Odpadami tut. Urzędu informuje, ze popiół pochodzący z kominków oraz ze zwykłego pieca opalanego węglem, eko-groszkiem lub innym rodzajem paliwa stałego należy wyrzucać do odpadów komunalnych zmieszanych. Tego typu odpad nie może być klasyfikowany jako odpad "BIO".

Odpady wielkogabarytowe

Plakat informujący o rodzaju odpadów wielkogabarytowych

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, informuje, że na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej w 2021 r. podmiotem zobowiązanym do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Kórnik od. m. stycznia 2022 r. jest:

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie, ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem, biuro@pgk.srem.pl, tel. +48 61 283 05 11 - odpady komunalne selektywnie zbieraneodpady komunalne zmieszane oraz BIO.
Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady

Gmina Kórnik zapewniła budowę, utrzymanie i eksploatację wspólnej z innymi gminami Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych.  W dniu 7 października 2008 roku zostało zawarte porozumienie międzygminne między Gminą Jarocin a 16 innymi Gminami, w tym Gminą Kórnik w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowaniu i nadzorze nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kórnik niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Spółka z o.o. w Jarocinie, z siedzibą w m. Witaszyczki, ul. im. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin.

Miejsce zagospodarowania odpadów

Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Na terenie Miasta i Gminy Kórnik nie znajdują się punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych. Poniżej podano najbliższe punkty odbioru wskazanych odpadów wraz z podaniem ich adresów:

 • JOPEK RECYKLING, Fabianów, ul. Przemysłowa 12, 63-330 Dobrzyca,
 • FOLTRANS Piotr Włodarczyk, ul. Kolejowa 36, 64-020 Czempiń,
 • PreZero Service Zachód Sp. z o.o. Oddział Piotrowo Pierwsze 26/27, 64-020 Czempiń Kontakt: Specjalista ds. handlowych tel. +48 693 000 568.
Elektrośmieci

Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych przyjmują przedsiębiorstwa niżej wymienione posiadające zezwolenia na zbieranie przedmiotowych odpadów:

 • AWI Witold Głowacki, Robakowo ul. Jaśminowa 25, 62 – 023 Gądki (kod odpadu: 16 02 14, 16 02 16) Miejsce zbierania odpadów: Runowo, ul. Dworcowa 6, 62 - 035 Kórnik,
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Łukasz Przybył, Konarskie 59, 62 – 035 Kórnik (kod odpadu: 16 02 13, 16 02 14, 16 02 16, 20 01 35, 20 01 36), Miejsce zbierania odpadów: Kórnik, ul. Średzka 17, 62 – 035 Kórnik,
 • Drop Sp. z o.o., ul. Syta 114z/1, 02 – 987 Warszawa (kod odpadu: 16 02 14, 16 02 16, 20 01 35*, 20 01 36), Miejsce zbierania odpadów: Gądki, ul. Zbożowa 1a, 62 – 023 Gądki.

oraz sklepy znajdujące się w gminie Kórnik, w ramach zakupu nowego sprzętu:

 • "Panda" Sp.j. Sklep RTV D. Wojtczak T. Sobkowiak S. Goźdź, Kórnik, pl. Niepodległości 30, 62 - 035 Kórnik,
 • NORD Computers S.c. Przemysław Michalkiewicz, Mariusz Sobociński, Kórnik, pl. Powstańców Wielkopolskich 3, 62 - 035 Kórnik.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Druki do pobrania dotyczące działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.