Kontrast Rozmiar tekstu

Informacje dotyczące odbioru odpadów

Jak segregować?
Image
Jak segregować?

Sortowanie śmieci się opłaca, jeśli będziesz segregować odpady, zapłacisz niższą stawkę za ich wywóz. 

Każdy właściciel nieruchomości, będzie zaopatrywany przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu w worki do selektywnej zbiórki odpadów w następujących kolorach:

 • ZIELONY - SZKŁO KOLOROWE
 • BIAŁY - SZKŁO BEZBARWNE
 • NIEBIESKI - PAPIER
 • ŻÓŁTY - METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Wszystkie pozostałe zmieszane odpady komunalne oraz odpady BIO należy gromadzić w pojemniku, w który właściciel nieruchomości musi wyposażyć swoją nieruchomość we własnym zakresie.

Segregując pamiętajmy o:

 • zgniataniu puszek, kartonów i butelek plastikowych przed wrzuceniem do pojemnika;
 • wyrzucaniu butelek bez nakrętek i korków;
 • opróżnianiu opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem go w pojemniku na odpady zbierane selektywnie,
 • sprawdzaniu znaku na opakowaniu, który informuje o tym, co należy z nim zrobić po wykorzystaniu zawartości.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu informuje, ze popiół pochodzący z kominków oraz ze zwykłego pieca opalanego węglem, eko-groszkiem lub innym rodzajem paliwa stałego należy wyrzucać do odpadów komunalnych zmieszanych. Tego typu odpad nie może być klasyfikowany jako odpad "BIO".

Odpady wielkogabarytowe

Plakat informujący o rodzaju odpadów wielkogabarytowych

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, informuje, że na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej w 2020 r. podmiotem zobowiązanym do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Kórnik od. m. stycznia 2021 r. jest:

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie, ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem, biuro@pgk.srem.pl, tel. +48 61 283 05 11odpady komunalne selektywnie zbierane, oraz
 • PUK Artur Zys z siedzibą w m. Pławce 5A, 63-000 Środa Wlkp, office@puk-zys.pl, tel. + 48 661 480 223odpady komunalne zmieszane oraz BIO.
Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady

Gmina Kórnik zapewniła budowę, utrzymanie i eksploatację wspólnej z innymi gminami Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych.  W dniu 7 października 2008 roku zostało zawarte porozumienie międzygminne między Gminą Jarocin a 16 innymi Gminami, w tym Gminą Kórnik w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowaniu i nadzorze nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kórnik niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. W Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu, z siedzibą w m. Witaszyczki, ul. M. Małynicza 1A.

Miejsce zagospodarowania odpadów

Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Na terenie Miasta i Gminy Kórnik nie znajdują się punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych. Poniżej podano najbliższe punkty odbioru wskazanych odpadów wraz z podaniem ich adresów:

 • JOPEK RECYKLING, Fabianów, ul. Przemysłowa 12, 63-330 Dobrzyca,
 • FOLTRANS Piotr Włodarczyk, ul. Kolejowa 36, 64-020 Czempiń,
 • PreZero Service Zachód Sp. z o.o. Oddział Piotrowo Pierwsze 26/27, 64-020 Czempiń Kontakt: Specjalista ds. handlowych tel. +48 693 000 568.
Elektrośmieci

Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych przyjmują przedsiębiorstwa niżej wymienione posiadające zezwolenia na zbieranie przedmiotowych odpadów:

 • AWI Witold Głowacki, Robakowo ul. Jaśminowa 25, 62 – 023 Gądki (kod odpadu: 16 02 14, 16 02 16) Miejsce zbierania odpadów: Runowo, ul. Dworcowa 6, 62 - 035 Kórnik,
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Łukasz Przybył, Konarskie 59, 62 – 035 Kórnik (kod odpadu: 16 02 13, 16 02 14, 16 02 16, 20 01 35, 20 01 36), Miejsce zbierania odpadów: Kórnik, ul. Średzka 17, 62 – 035 Kórnik,
 • Drop Sp. z o.o., ul. Syta 114z/1, 02 – 987 Warszawa (kod odpadu: 16 02 14, 16 02 16, 20 01 35*, 20 01 36), Miejsce zbierania odpadów: Gądki, ul. Zbożowa 1a, 62 – 023 Gądki.

oraz sklepy znajdujące się w gminie Kórnik, w ramach zakupu nowego sprzętu:

 • "Panda" Sp.j. Sklep RTV D. Wojtczak T. Sobkowiak S. Goźdź, Kórnik, pl. Niepodległości 30, 62 - 035 Kórnik,
 • NORD Computers S.c. Przemysław Michalkiewicz, Mariusz Sobociński, Kórnik, pl. Powstańców Wielkopolskich 3, 62 - 035 Kórnik.
Informacja o poziomach odzysku surowców wtórnych

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020 Miasto i Gmina Kórnik