Kontrast Rozmiar tekstu

Informacje dotyczące azbestu

Jak postępować z wyrobami zawierającymi azbest?

Masz wyroby zawierające azbest? Zapoznaj się ze wskazówkami i zasadami inwentaryzacji i oznakowania wyrobów, miejsc i instalacji zawierających azbest.

Jeśli masz wyroby zawierające azbest:

Zinwentaryzuj wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest.

 • Zrób „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.
 • Wypełnij Ocenę w 1 egzemplarzu. Podlicz wynik.
 • Wpisz wynik Oceny w „Informację o wyrobach zawierających azbest".

Wynik Oceny wskaże Ci czy wymagane jest pilne usunięcie wyrobu azbestowego lub jego zabezpieczenie (I stopień pilności) czy konieczna jest ocena wyrobu za rok (II stopień pilności) czy możesz ocenić stan wyrobu za 5 lat (III stopień pilności).

Przechowuj Ocenę wraz z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej lub z książką obiektu budowlanego.

 • Wypełnij „Informację o wyrobach zawierających azbest" w 2 egzemplarzach .
 • Złóż Informację do 31 stycznia:
  • jeśli jesteś osobą fizyczną – w sowim urzędzie gminy lub miasta (wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta)
  • jeśli jesteś osobą prawną – w swoim urzędzie marszałkowskim (marszałkowi województwa).

Drugi egzemplarz Informacji jest dla Ciebie, przechowuj przez rok.

Jeśli masz instalację lub urządzenia zawierające azbest albo rury azbestowo-cementowych:

 • Oznakuj instalacje lub urządzenia zawierające azbest albo rury azbestowo-cementowe wyłączone z użytkowania i pozostawione w ziemi.
 • Oznakuj rury azbestowo-cementowych na stałych elementach nadpoziomowych instalacji.

Jeśli nie możesz umieścić trwałego oznakowania na instalacji lub urządzeniu zawierającym azbest oznakowanie umieść w widocznym miejscu w każdym pomieszczeniu, w którym taka instalacja lub urządzenie się znajduje i dopisz „Pomieszczenie zawiera azbest”.

Jeśli jesteś zarządcą drogi utwardzonej odpadami zawierającymi azbest, ale niezabezpieczonej trwale przed emisją włókien azbestu:

 • Oznakuj drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu.

Oznakowanie umieść na elementach pionowych na całym odcinku drogi, po każdym skrzyżowaniu z inną drogą.

Nie musisz oznakować dróg zabezpieczonych, jeśli masz potwierdzenie braku emisji włókien azbestu z odpadów zawierających azbest wykorzystanych do utwardzenia drogi zabezpieczonej.